αεκα.gr


ΑΕΚΑ
Άρθρα

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

«Αρχές Λειτουργίας»  της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραμματείας

Κείμενο-πρόταση 24 μελών της Σ.Ε. της Α.Ε.Κ.Α.

Όπως εκτιμήσαμε και στο πρόσφατο Συυνέδριό μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά επιταχυνόμενων εξελίξεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες διαφοροποιούν, όλο και πιο ριζικά, την πολιτική ατζέντα, την οποία είχαμε συνηθίσει τη δεκαετία του ΄90. Ταυτόχρονα, στη χώρα μας, έχουμε, κατ? ουσίαν, εισέλθει στην προεκλογική περίοδο, με ανοιχτά όλα τα προβλήματα, και είμαστε εν αναμονή πρωθυπουργικών πρωτοβουλιών, οι οποίες, συνιστούν -εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα- κυριολεκτικά την «τελευταία ευκαιρία» -σύμφωνα και με το χαρακτηρισμό του Συνεδρίου- για μια εκσυγχρονιστική αντεπίθεση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.

Το σκηνικό αυτό επιβάλλει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να συζητήσουμε και πάλι όλα τα καινούρια δεδομένα και να πάρουμε αποφάσεις, οι οποίες θα αφορούν και τις επόμενες εκλογές, οι οποίες, όμως, θα ληφθούν με τη συναίσθηση ότι η ΑΕΚΑ πάει και «πέρα από τις εκλογές».

Η συζήτηση αυτή προφανώς θα αξιοποιήσει τα θετικά κεκτημένα όλων αυτών των χρόνων, με πιο σημαντικό, όπως αποφανθήκαμε και στο Συνέδριό μας, την κατοχύρωση μιας διακριτής θέσης και ενός ιδιαίτερου ρόλου της ΑΕΚΑ στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στον πολιτικό, προγραμματικό, ιδεολογικό διάλογο.

?Ομως, τα «καθήκοντα» που προκύπτουν για μας από τη νέα φάση -παρά το μικρό μας μέγεθος- είναι πολλά και σύνθετα. Εαν θέλουμε να αποτελέσουμε υπολογίσιμο παράγοντα, θα πρέπει να αναδείξουμε σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα:

α) Την ισχυροποίηση των απόψεών μας για τη στρατηγική του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού και την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς ως παράταξης.

β) Την εμβάθυνση των ιδεολογικών-προγραμματικών μας επεξεργασιών, ώστε να αναδεικνυόμαστε σε δύναμη ισχυρού και προωθημένου μεταρρυθμισμού και σε πόλο έλξης δυνάμεων που ασφυκτιούν στο σημερινό άγονο πολιτικό τοπίο.

γ) Τη δυνατότητα όλων όσοι είναι στην ΑΕΚΑ ή αισθάνονταιι φίλοι της να συμμετέχουν με σταθερό και συγκεκριμένο τρόπο στις λειτουργίες της, με τρόπο σύγχρονο και δημιουργικό.

Η εικόνα της μέχρι σήμερα πορείας μας -όπως έδειξε και το κλίμα του Συνεδρίου μας-  είναι ότι καταφέραμε πολλά στο α. αρκετά αλλά ανεπαρκή στο β. και ελάχιστα στο γ..

Αν συνυπολογίσουμε στην εικόνα αυτή όσα εισαγωγικά αναφέραμε για τη διεθνή και ελληνική συγκυρία, συνάγεται αβίαστα ότι, μετά κι από το Συνέδριό μας έφτασε η ώρα της ενηλικίωσής της ΑΕΚΑ. Είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουμε μια πιο ελκτική φυσιογνωμία, φιλοδοξώντας να καταστήσουμε την Κίνησή μας χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτικής παρέμβασης ευρύτερων δυνάμεων.

Οι τρόποι οργάνωσής μας αποκτούν, έτσι, ευρύτερη σημασία. Πρέπει, πλέον να γίνει σαφές πως η κατανοητή «απέχθεια» σε παραδοσιακές και στερεότυπες μορφές λειτουργίας πρέπει να μας οδηγεί στη διαρκή αναζήτηση σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και όχι στη «ράθυμη» υποταγή στην αμορφία και σε αρνητικά πρότυπα του παρελθόντος ή του παρόντος. Πρέπει να μας οδηγεί στην όλο και πιο δημοκρατική, συλλογική και συμμετοχική λειτουργία.

Στο Σύνέδριό μας θα συζητούσαμε και τις «Αρχές Λειτουργίας» της Κίνησής μας, πράγμα που, τελικά, δεν κατωρθώσαμε κι όλοι/ες αναγνωρίσαμε πως επρόκειτο για έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί. Ας κάνουμε, λοιιπόν, το επόμενο βήμα, ξεκινώντας από τις «Αρχές Λειτουργίας» της Συντονιστικής Επιτροπής -που συνεδριάζει σήμερα- και της Γραμματείας που θα εκλέξουμε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

για τις «Αρχές Λειτουργίας»

της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραμματείας

1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α-  Αποτελεί το βασικό όργανο για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και τον μεσομακροπρόθεσμο προγραμματισμό της ΑΕΚΑ. Το όνομά της παραμένει ως έχει, αφού στο Συνέδριο εκλέξαμε Συντονιστική Επιτροπή και όχι Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή

β- Μέλος της Σ.Ε. που απουσιάζει από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις της, θεωρείται αυτομάτως παραιτηθέν.

γ- Συνεδριάζει ανά δίμηνο (ή, σε ορισμένες περιόδους,  το αργότερο, ανά τρίμηνο).

δ- Σε κάθε συνεδρίαση εκλέγεται προεδρείο και επιτροπή απόφασης, εφόσον η Σ.Ε. πρόκειται να καταλήξει σε απόφαση.

ε- Στη συνεδρίαση εισηγείται η Γραμματεία, με τον τρόπο που κάθε φορά αποφασίζει.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

α- Έχει την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΑΕΚΑ, στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Σ.Ε. στην οποία και δίνει λόγο για τις ενέργειές της.

β-  Συνεδριάζει ανά δεκαπενθήμερο και σε ημέρα που θα είναι δυνατό να παρευρίσκονται και τα μέλη της, τα οποία δεν προέρχονται από την Αθήνα.

γ- Αποτελείται από 15 μέλη που εκλέγονται από τη Σ.Ε. με μυστική ψηφοφορία. Το μέγεθος της ΑΕΚΑ δεν επιτρέπει μεγαλύτερη Γραμματεία. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ουσιαστική αδρανοποίηση της Σ.Ε. ενώ, ταυτόχρονα, θα καθιστούσε δυσχερή, αν όχι αδύνατη, την προσπάθεια για αποφασιστικό ρόλο και συλλογική λειτουργία της Γραμματείας.  Τέλος, η σχετική συζήτηση πρέπει να ξαναμπεί "με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω", αφού η επιλογή μεγέθους της Γραμματείας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από διαθεσιμότητες και θεμιτές φιλοδοξίες, οι οποίες πρέπεινα συνεκτιμώνται, αλλά από την εκτίμηση για το μέγεθος που υπηρετεί πιο αποτελεσματικά και πιο δημοκρατικά την κοινή υπόθεση και το οποίο αποτρέπει προβλήματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν.

δ- Η Γραμματεία είναι συλλογικά υπεύθυνη για όλες τις σοβαρές ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της ΑΕΚΑ. Πριν από την έκδοση-εκπόνησή τους προηγείται επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου ή Fax ή e-mail) των μελών τηε. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίρρησης/εων ή διαφορετικών απόψεων δεν θα προκύπτε μεγάλη καθυστέρηση αν αξιοποιούνται και οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι (π.χ. σύντομος διάλογος και -αν χρειαστεί- ψηφοφορία σε ειδικό χώρο του site μας στο Internet). Για τις λιγότερο σοβαρές ανακοινώσεις και παρεμβάσεις η Γραμματεία ορίζει ομάδα μελών της που επιφορτίζεται να συνεννοείται τόσο για την αναγκαιότητά τους όσο και για το περιεχόμενό τους.

ε- Η Γραμματεία είναι ομοίως συλλογικά υπεύθυνη για αντιπροσωπείες, εκπροσωπήσεις, συναντήσεις και επαφές της ΑΕΚΑ, οι οποίες, κατά κανόνα,  πρέπεινα είναι συλλογικές. Για τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν αυτά τα θέματα ισχύουν τα προηγούμενα (βλ. 2δ).

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

α- Η ΑΕΚΑ, ανεξαρτήτως του πως εκλαμβάνεται, είναι μια μικρή Πολιτική Κίνηση και τα σημερινά της μεγέθη δεν επιτρέπουν την εκλογή Προέδρου κ.λπ., που αποτελεί το συνήθη όρο όσον αφορά τον "πρώτο ρόλο". Επίσης, ο τίτλος «επι/κεφαλής», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για μια μεταβατική περίοδο μέχρι το Συνέδριό μας,  δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να χρησιμοποιείται.

β- Τώρα πια μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι, επιλέγοντας τους όρους που ανταποκρίνονται καλύτερα στην τρίχρονη πραγματικότητα της ΑΕΚΑ αλλά και στους στόχους μας για το μέλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους η Σ.Ε. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πολιτικό της Εκπρόσωπο. Ο Πολιτικός Εκπρόσωπος θα έχει πρώτο και κεντρικό -αλλά προφανώς όχι αποκλειστικό- ρόλο στην εκπροσώπηση της ΑΕΚΑ αλλά και σε σημαντικές πλευρές των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της.

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α- Όμως, τα ενδιαφέροντα των μελών και των φίλων της ΑΕΚΑ δεν περιορίζονται στην παρέμβαση στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Η ανάγκη όλων για προγραμματική συζήτηση, απαντήσεις και θέσεις είναι διαρκής, ενώ τόσο στην ΑΕΚΑ όσο και στον ευρύτερο χώρο που παρακολουθεί ευνοϊκά τη δράση μας, είναι σημαντικός ο αριθμός όσων θεωρούν το προγραμματικό στοιχείο απόλυτη προτεραιότητα της πολιτικής τους ταυτότητας και της πρακτικής τους δράσης.

β- Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των Θεματικών Κύκλων και επιτροπών της Σ.Ε., καθώς και όλων των μελών της ΑΕΚΑ αλλά και του ευρύτερου χώρου,  ιδιαίτερα, δε, εκείνων που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Για να υπάρξει αυτή η μεγαλύτερη ενεργοποίηση και ο καλύτερος συντονισμός αλλά και για να αποτυπωθεί και  συμβολικά η σημασία που αποδίδουμε στο προγραμματικό στοιχείο, εκλέγεται από τη Σ.Ε., με μυστική ψηφοφορία, Συντονιστής Προγράμματος.

5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Κ? ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αποφασίζονται με βάση τα ενδιαφέροντα των μελών της Σ.Ε. (που κατατίθενται εγγράφως στην πρώτη συνεδρίασή της) και έπειτα από εισήγηση του Συντονιστή Προγράμματος και σχετική συζήτηση της Γραμματείας. Για την κατάληξη λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ενδιαφέροντα όσο και οι ανάγκες και δυνατότητες της ΑΕΚΑ, σε σχετική ισορροπία. Για παράδειγμα, όταν δεν διαπιστώνεται μεγάλη συμμετοχή σε κάποια [δυνητική] Επιτροπή (π.χ, Παιδεία), συστήνεται ευρύτερος Θεματικός Κύκλος (π.χ. κοινωνικού κράτους ή οικονομικοκοινωνικός).

Ούτως ή άλλως, πάντως, στην αρχική φάση, πρέπει να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία Ομάδας Προγράμματος. Απ? αυτή θα προκύψει σταδιακά η λειτουργία Θεματικών Κύκλων, ανάλογα και με τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν ή θα δημιουργηθούν.

Στη συνέχεια και αφού λειτουργήσει η Ομάδα Προγράμματος με τον τρόπο που αναφέραμε, είναι προτιμότερο το βάρος να πέσει στη δημιουργία ευρύτερων Θεματικών Κύκλων. Και λόγω μεγέθους (για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι εύκολη η λειτουργία δύο επιτροπών: γυναικείας και δικαιωμάτων) αλλά και λόγω της ανάγκης να μην κρίνονται τα επιμέρους ζητήματα από μια στενή και μερική οπτική αλλά μέσα κι από τη συνεξέταση των "όμορων" προβλημάτων και θεμάτων.

Κατά τα άλλα, στους Θεματικούς Κύκλους και τις Επιτροπές πρέπει να γίνει προσπάθεια να συμμετέχουν και ευρύτερα πρόσωπα του "χώρου" είτε είναι ανένταχτοι είτε συμμετέχουν σε "όμορες" πολιτικές δυνάμεις.

Τέλος, προοπτικά και ανάλογα με την ανάπτυξή τους, μπορεί να εξετασθεί η εκδοχή οι Θεματικοί Κύκλοι και οι Επιτροπές να επιλέγουν τους υπευθύνους τους, που να εκπροσωπούν ?και δημόσια- την ΑΕΚΑ επί της συγκεκριμένης ύλης. Επίσης, ανάλογα με την ανάπτυξή τους,  μπορεί, στο μέλλον,  να εξετασθεί η ιδέα εκλογήςενός σημαντικού μέρους της Γραμματείας απευθείας από τους θεματικούς κύκλους ή τις επιτροπές.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α. Επιτροπή Οργανωτικής Ανάπτυξης

Η Επιτροπή αυτή έχει στην ευθύνη της τη φροντίδα για τη συνεχή οργανωτική ανάπτυξη της ΑΕΚΑ, μέσω της διαρκούς επεξεργασίας των «καταλόγων» που διαθέτουμε, της «επινόησης» μορφών λειτουργίας και δραστηριοποίησης, της εκπόνησης, σε σύντομο διάστημα, συνολικών «Αρχών Λειτουργίας» της Κίνησής μας κ.ο.κ.

Η Επιτροπή κρίνει για τους τρόπους λειτουργίας της ΑΕΚΑ σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και το «κενό» που υπάρχει, έως σήμερα, για το τι κάνουν όσοι/ες ανήκουν στην ΑΕΚΑ αλλ? όχι στη Σ.Ε..

Στο πλαίσιό της υπάρχουν διαφορετικοί υπεύθυνοι. Άλλος/η είναι ο /η υπεύθυνος/η για την Επιτροπή στο σύνολό της, άλλος/η για την καθημερινή οργανωτική λειτουργία, άλλος/η για τις λειτουργίες της ΑΕΚΑ Αθήνας και άλλος/η για τα οικονομικά της ΑΕΚΑ.

Τέλος, στην ευθύνη της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης βρίσκεται, έως ότου ?αναπτυχθεί, η δουλειά της ΑΕΚΑ στην Αυτοδιοίκηση και τον Συνδικαλισμό.

β. Γραφείο Τύπου

Συγκροτείται ολιγομελής και ευέλικτη Επιτροπή, που έχει στην ευθύνη της την εκπόνηση της πολιτικής της ΑΕΚΑ όσον αφορά τα Μ.Μ.Ε., τη χάραξη της γενικής πολιτικής για τις σχέσεις της με τα Μ.Μ.Ε. και, τέλος, την καθημερινή σχέση της ΑΕΚΑ με τα Μ.Μ.Ε. Υπεύθυνος της Επιτροπής και του Γραφείου Τύπου είναι εκείνος/η από τα μέλη του που έχει τη βασική ευθύνη γι? αυτή την καθημερινή λειτουργία. Ο ρόλος του υπευθύνου της Επιτροπής και του Γραφείου Τύπου είναι διαφορετικός απ? αυτόν του Εκπροσώπου Τύπου, θέση την οποία διαθέτουν μεγάλα κόμματα αλλά, εκτός των άλλων, το σημερινό μας μέγεθος επιβάλλει να μην αντιγράφουμε.  

γ. ΙNTERNET και site

Η Επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη τόσο για την καθημερινή ενημέρωση και λειτουργία του site όσο και για τη μεσομακροπρόθεσμη ανάπτυξή του. Ανάπτυξη που αφορά το περιεχόμενό του σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις αγωνίες των μελών της ΑΕΚΑ αλλά και σε σχέση με τις λειτουργίες της Γραμματείας, της Συντονιστικής Επιτροπής και του συνόλου της ΑΕΚΑ.

27.6.03

Το κείμενο προτείνεται από τα μέλη της Σ.Ε. της Α.Ε.Κ.Α:

Δανάη Αντωνάκου

Θανάση Γεωργακόπουλο

Δημήτρη Γιατζόγλου

Εύη Δεληπέτρου

Ειρήνη Ζορμπαλά

Χρυσάφη Ιορδάνογλου

Τάκη Κατσαρό

Χάρη Κομπολίτη

Μαρκέλλα Κανδυλάκη

Κώστα Κουτσομυτέλη

Μιχάλη Κυριακίδη

Βάσω Λειβαδίτη

Μάνο Ματσαγγάνη

Θανάση Μαχιά

Τάκη Μιχαλάτο

Χάρη Μοβσεσιάν

Βασίλη Σακελλαρίου

Νίκο Σιμόπουλο

Χρήστο Σεβαστιάδη

Δημήτρη Σκουρέλλο

Αρσένη Σταυρίδη

Δημήτρη Φωτόπουλο

Λευτέρη-Λαοκράτη Χαλβατζή

Αντώνη Χελιδώνη

Η ομιλία του Θαν.Γεωργακόπουλου στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής 28/6/2003

«Δεν είμαι υφυπουργός μιας χρήσεως»

ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ

«Δεν είμαι υφυπουργός μιας χρήσεως»

στον ΤΑΣΟ ΠΑΠΠΑ

«Με πίκραναν τα σχόλια εναντίον μου, αλλά δεν με εξέπληξαν. Αναδείχτηκε ο σταλινισμός της αριστεράς, που δεν αρκείται στη διαφωνία, αλλά θέλει να ποδοπατήσει τον άλλον».

Ετσι απαντά ο υφυπουργός Εσωτερικών Νίκος Μπίστης, σε όσους τον επέκριναν για την είσοδό του στην κυβέρνηση και καλεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να πάρει τώρα πρωτοβουλίες που θα συσπειρώσουν τον κόσμο της αριστεράς και πολλά επώνυμα στελέχη της.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σχεικά με το νομοσχέδιο για τους μετανάστες (07/11/2000)

Περιοδία Νίκου Μπίστη στην Κρήτη (09/11/2000)

Για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Νίκαιας (11/12/2000)

Ανανεωτική Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς

 11/12/2000  

Σχετικά με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. στη Νίκαια, η Ανανεωτική Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς  (που συγκροτείται από τους αποχωρήσαντες από το ΣΥΝ) τονίζει:

 

          Ο προωθητικός συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρξουν αποφασιστικά βήματα προς μια ομοσπονδιακή Ευρώπη.